1i

Zbieraj zielone globsy. Sterowanie: strzałka lewo/prawo.