Nanny In Space

Celem gry jest dotrzeć na sam dół i znaleźć magiczny niebieski diament. Przesuń mysz w lewo i prawo (chodzenie). Naciśnij przycisk myszy i porusz myszą góra/dół by ustawić moc skoku.