Mustache Warrior

Zestrzel jak najwięcej smoków. Strzelanie - kliknij i przeciągnij myszką w dół.